KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Technikum dla Dorosłych „AWANS”
Bezpłatne kierunki od lutego 2016 roku:

GÓRNIK EKSPLOATACJI PODZIEMNEJ

TECHNIK PRZERÓBKI KOPALIN STAŁYCH

ŚLUSARZ

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

ELEKTROMECHANIK

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

ELEKTRYK

OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

TECHNIK INFORMATYK

FRYZJER

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

TECHNIK ADMINISTRACJI

OPIEKUN MEDYCZNY

TECHNIK OPTYK

Organizujemy nieodpłatne praktyki zawodowe
w ramach unijnego programu:     ERASMUS +

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W ZAKŁADCE: TECHNIKUM DLA DOROSŁYCH


 

ZAPISUJĄĆ SIĘ NALEŻY DOSTARCZYĆ:

ZAPISY I MIEJSCE ZAJĘĆ:

 Gimnazjum Nr 3 40-086 Katowice, ul. Sokolska 23

tel. 32 229 81 02

Sekretariat czynny codziennie w godzinach 10.00 – 15.00 

tel. 32 259 66 65

 ROZPOCZĘCIE: 24 luty 2018  roku - godzina 8:00

tel. 517 110 518

 

Zespół Szkół Nr 5 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Staszica 10

tel. 32 473 25 52

Sekretariat czynny codziennie w godzinach 10.00 – 15.00 

tel. 507 034 169

 ROZPOCZĘCIE: 24 luty 2018  roku - godzina 8:00

tel. 503 410 402 

LICEUM

Posiadamy  uprawnienia  szkoły  publicznej.

Trzyletnie  nieodłatne

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „AWANS”

Szczegółowe informacje w zakładce: LICEUM DLA DOROSŁYCH

 

 

DO LICEUM PEZYJMUJEMY SŁUCHACZY NA WSZYSTKIE SEMESTRY,

ZALICZAJĄC OCENY UZYSKANE W POPRZEDNICH SZKOŁACH.

ZAPISUJĄĆ SIĘ NALEŻY DOSTARCZYĆ:

ZAPISY I MIEJSCE ZAJĘĆ:

 Gimnazjum Nr 3 40-086 Katowice, ul. Sokolska 23

tel. 32 229 81 02

Sekretariat czynny codziennie w godzinach 10.00 – 15.00 

tel. 32 259 66 65

 ROZPOCZĘCIE: 24 luty 2018  roku - godzina 8:00

tel. 517 110 518

 

 Zespół Szkół Nr 5 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Staszica 10

 tel. 32 473 25 52

Sekretariat czynny codziennie w godzinach 10.00 – 15.00 

tel. 507 034 169

 ROZPOCZĘCIE: 24 luty 2018  roku - godzina 8:00

tel. 503 410 402

SZKOŁY POLICEALNE

SZKOŁY POLICEALNE

 

Szkoła Policealna dla Dorosłych „AWANS”

 

TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO

TECHNIK PRZERÓBKI KOPALIN STAŁYCH

TECHNIK INFORMATYK

TECHNIK ELEKTRYK

TECHNIK MECHANIK

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA

TECHNIK ADMINISTRACJI

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

OPIEKUN MEDYCZNY

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

TECHNIK OPTYK

Organizujemy nieodpłatne praktyki zawodowe
w ramach unijnego programu:     ERASMUS +
Szczegółowe informacje w zakładce:     SZKOŁY POLICEALNE

 

ZAPISY I MIEJSCE ZAJĘĆ:

 Gimnazjum Nr 3 40-086 Katowice, ul. Sokolska 23

tel. 32 229 81 02

Sekretariat czynny codziennie w godzinach 10.00 – 15.00 

tel. 32 259 66 65

 ROZPOCZĘCIE: 24 luty 2018  roku - godzina 8:00

tel. 517 110 518

 

 Zespół Szkół Nr 5 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Staszica 10

 tel. 32 473 25 52

Sekretariat czynny codziennie w godzinach 10.00 – 15.00 

tel. 507 034 169

  ROZPOCZĘCIE: 24 luty 2018  roku - godzina 8:00

tel. 503 410 402