KOMUNIKAT DYREKTORA
ZESPOŁU SZKÓŁ „AWANS” w KATOWICACH

Informuję, że do dnia 13 kwietnia 2020 roku zajęcia dla wszystkich słuchaczy Zespołu Szkół „AWANS” są ODWOŁANE !!!
Szkoły „AWANS” posiadają Platformę Edukacji w Google Classroom.

Zajęcia online dostępne są dla Szkoły Policealnej, Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych i dla Liceum Ogólnokształcącego.

 Dyrektor ZESPOŁU SZKÓŁ „AWANS”   
mgr Jerzy Kurowski   

 

 

KOMUNIKAT DYREKTORA
ZESPOŁU SZKÓŁ „AWANS” w KATOWICACH

Wyniki egzaminu zawodowego w formule 2012, które odbyły się w sesji styczeń-luty 2020  będą dostępne są na stronie OKE Jaworzno w zakładce EGZAMINY ZAWODOWE > Formuła 2012 > WYNIKI. Należy podać: Login (nr pesel) i Hasło (podane w piśmie informującym o terminie egzaminów).

Ze względu na zawieszenie zajęć szkolnych, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Jaworznie będzie przesyłać świadectwa potwierdzające kwalifikację w zawodzie i dyplomy Pocztą Polską jako przesyłkę poleconą za potwierdzeniem odbioru.

Przesyłki zostaną wysłane 24 marca.

Dla osób, które nie zdały egzaminu w sesji styczeń-luty 2020, termin składania deklaracji  przystąpienia do egzaminu na sesję czerwiec-lipiec 2020 został przedłużony do 31 marca 2020 roku.

Wypełnioną deklarację, która dostępna na stronie: CK-AWANS.COM > ZAKŁADKA – WYNIKI  EGZAMINÓW,   wraz z Zaświadczeniem ukończenia Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego (zielony kolor zaświadczenia) należy wysłać pocztą na adres: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna 43-600 Jaworzno, ul. Mickiewicza 4, do dnia 28 marca 2020 r.

Skan deklaracji i zaświadczenia można również wysłać na adres: sekretariat@oke.jaworzno.pl

Wszelkich informacji dotyczących wyników egzaminów oraz egzaminów poprawkowych udzielają telefonicznie pracownicy pod numerami:
32 229 81 02, 517 110 518, 503 410 402, 501 315 078, 698 518 523, 507 034 169.

 

Dyrektor ZESPOŁU SZKÓŁ „AWANS”

Jerzy Kurowski

 


Informujemy, że DECYZJĄ PREZYDENTA MIASTA KATOWIC z dnia 9
września 2011 roku, po pozytywnej opinii ŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY, zostały
nadane uprawnienia szkół publicznych:

Szkołom  dla  Dorosłych  „AWANS”

(KLIKNIJ PONIŻEJ NA INTERESUJĄCĄ CIĘ STRONĘ) !!!


aktualny off zapisy off
plan najblizszych zajec on ksztalcenie sig on
aktualnosci off kkw off
policealne off liceum off
projekty unijne ff kontakt off