Informujemy, że DECYZJĄ PREZYDENTA MIASTA KATOWIC z dnia 9
września 2011 roku, po pozytywnej opinii ŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY, zostały
nadane uprawnienia szkół publicznych:

Szkołom  dla  Dorosłych  „AWANS”

(KLIKNIJ PONIŻEJ NA INTERESUJĄCĄ CIĘ STRONĘ) !!!


aktualny off zapisy off
plan najblizszych zajec on ksztalcenie sig on
aktualnosci off kkw off
policealne off liceum off
projekty unijne ff kontakt off