KOMUNIKAT DYREKTORA
ZESPOŁU SZKÓŁ „AWANS” w KATOWICACH

Wyniki egzaminu zawodowego w formule 2012, które odbyły się w sesji styczeń-luty 2020  będą dostępne są na stronie OKE Jaworzno w zakładce EGZAMINY ZAWODOWE > Formuła 2012 > WYNIKI. Należy podać: Login (nr pesel) i Hasło (podane w piśmie informującym o terminie egzaminów).

Ze względu na zawieszenie zajęć szkolnych, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Jaworznie przesyła świadectwa potwierdzające kwalifikację w zawodzie i dyplomy Pocztą Polską jako przesyłkę poleconą za potwierdzeniem odbioru.

Wszelkich informacji dotyczących wyników egzaminów oraz egzaminów poprawkowych udzielają telefonicznie pracownicy pod numerami:
32 229 81 02, 517 110 518, 503 410 402, 507 034 169.

 


Informujemy, że DECYZJĄ PREZYDENTA MIASTA KATOWIC z dnia 9
września 2011 roku, po pozytywnej opinii ŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY, zostały
nadane uprawnienia szkół publicznych:

Szkołom  dla  Dorosłych  „AWANS”

(KLIKNIJ PONIŻEJ NA INTERESUJĄCĄ CIĘ STRONĘ) !!!

 zdalne nauczanie off

aktualny off liceum off
plan najblizszych zajec on zapisy on
aktualnosci off kkw off
policealne off kontakt off