KOMUNIKAT ZESPOŁU SZKÓŁ "AWANS" W KATOWICACH


Informuję, że w związku z zagrożeniem epidemicznym zajęcia w Knurowie oraz Rybniku - Jankowicach w dniach 06-07.06.2020r. zostają ODWOŁANE

Materiały do zajęć - testy egzaminacyjne dostępne są na platformie zdalnej edukacji - classroom.

W sprawie logowania zapraszamy na naszą stronę internetową ck-awans.com - zakładka "kwalifikacyjne kursy zawodowe".

W pozostałych ośrodkach zajęcia przeprowadzone zostaną zgodnie w ustalonymi terminarzami zajęć.

Terminy i miejsca egzaminów nie ulegają zmianie.

Komunikat w sprawie zajęć w dniach 13-14.06.2020r. podany będzie na stronie internetowej od dnia 09.06.2020r.

Dyrektor ZESPOŁU SZKÓŁ „AWANS”

Jerzy Kurowski

 

KOMUNIKAT DYREKTORA
ZESPOŁU SZKÓŁ „AWANS” w KATOWICACH

Wyniki egzaminu zawodowego w formule 2012, które odbyły się w sesji styczeń-luty 2020  będą dostępne są na stronie OKE Jaworzno w zakładce EGZAMINY ZAWODOWE > Formuła 2012 > WYNIKI. Należy podać: Login (nr pesel) i Hasło (podane w piśmie informującym o terminie egzaminów).

Ze względu na zawieszenie zajęć szkolnych, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Jaworznie przesyła świadectwa potwierdzające kwalifikację w zawodzie i dyplomy Pocztą Polską jako przesyłkę poleconą za potwierdzeniem odbioru.

Wszelkich informacji dotyczących wyników egzaminów oraz egzaminów poprawkowych udzielają telefonicznie pracownicy pod numerami:
32 229 81 02, 517 110 518, 503 410 402, 501 315 078, 698 518 523, 507 034 169.

 

Dyrektor ZESPOŁU SZKÓŁ „AWANS”

Jerzy Kurowski

 


Informujemy, że DECYZJĄ PREZYDENTA MIASTA KATOWIC z dnia 9
września 2011 roku, po pozytywnej opinii ŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY, zostały
nadane uprawnienia szkół publicznych:

Szkołom  dla  Dorosłych  „AWANS”

(KLIKNIJ PONIŻEJ NA INTERESUJĄCĄ CIĘ STRONĘ) !!!


aktualny off liceum off
plan najblizszych zajec on zapisy on
aktualnosci off kkw off
policealne off kontakt off